Vinstdrivande framåtanda - en gedigen kunskap inom PR/Marknadsföring med samma koncept och vapen, har medfört en konstant vidareutveckling av olika typer av företag. Detta bevisar att varans/tjänstens sort inte har den övervägande betydelsen för att lyckas med sitt företagande